Download e-book for iPad: 1914 by Peter Olausson

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en hunch eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until eventually världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Get Svenska Skrivregler PDF

Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur guy skriver och utformar texter: stor och liten bokstav, kommatering, stycken och avstavning, tabeller och diagram and so forth. I denna nya utgåva har fler avsnitt och råd lagts until, t. ex. ett om utformning av minnesanteckningar och rapporter, ett om alfabetisk sortering av företagsnamn och ett om varumärken och logotyper.

Read e-book online Kort om yttrandefrihet PDF

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. ” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang.

Kort om etik by Simon Blackburn PDF

Vår självbild som moraliska, skötsamma varelser hotas av skepticism, relativism, hyckleri och nihilism. Har vetenskapen avslöjat oss människor som genetiskt programmerade att handla själviskt, tävlingsinriktat och aggressivt?

I Kort om etik tar sig Simon Blackburn an de största etiska frågorna kring vår födelse, död, glädje, lust och frihet. Boken visar också varför vi har skäl att misstro de förenklade och absoluta svar som ofta präglar offentliga moraldebatter.

Förnuft och högmod by Lena Andersson PDF

Lena Andersson är en av de vassaste och mest kompromisslösa skribenterna i Sverige idag. Inte minst när hon skriver om faith och relativism. Vilket hon gärna gör. Hennes skärskådande av kyrkans och Guds roll i samhället, liksom trons och postmodernismens påverkan på tänkandet, är obevekligt och väjer inte för de svåraste frågorna kring individens fria val, värden, sanning och statens oberoende.

Extra info for 1914

Sample text

Så står partierna i fildelningsfrågan”, osignerad, Svenska Dagbladet 11/6, 2008. 31. se/Var-politik/featureartiklar/Arkiv/Socialdemokraternas-fildelningsmotion/ [senast kontrollerad 30/6, 2010]. show=904 [senast kontrollerad 30/6, 2010]. 33. Se, Piratpartiet, ”Fri kultur – en balanserad upphovsrätt” – http://www. se/politik [senast kontrollerad 30/6, 2010]. Henrik Oscarsson & Mikael Persson, ”Piratpartiets sympatisörer”, Svensk höst. Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle red. Sören Holmberg & Lennart Weibull (Göteborg: SOM-institutet, 2009), 241.

Det enda det gör är att flytta datapaket till rätt IP-adress. Det bryr sig inte alls om vad som finns i paketen. Ingen intelligens kan sägas finnas i nätverket – enbart vid dess slutpunkter. ’Smartare’ funktioner som kryptering, innehållsfiltrering och servicekvalitet sköts av de datorer som ansluts till nätverket snarare än av själva nätverket i sig. David G. Post har i sin bok Jefferson’s Moose gjort en jämförelse med telefoni: Internets logik kan sägas bygga på ett dumt nätverk, med smarta klienter i varje ände, medan telefoni alltid har byggt på dumma klienter men ett väldigt centraliserat, smart nätverk av växlar, reläer och kopplingsstationer.

Att synen på fildelning skiljer sig mellan – och inom partierna – har påpekats. Men som politisk praktik har fildelningen också alstrat en ny ideologisk hållning, vilken emellanåt går på tvärs mot det politiska etablissemangets uppfattning. Om den senare utgörs av framför allt socialdemokrater och moderater, samsas på den andra sidan skranket en brokig skara piratpartister, miljöpartister, vänsterpartister, libertarianer och marknadsliberaler i en ohelig allians – men med en betydande politisk kraft.

Download PDF sample

1914 by Peter Olausson


by Joseph
4.5

Rated 4.77 of 5 – based on 22 votes